Новини

Възстановена услуга за плащане на местни данъци и такси към Столична община през ОББ Онлайн

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че услугата за проверка в реално време и плащане на местни данъци и такси към Столична община през ОББ Онлайн е възстановена. Чрез обновената услуга можете да платите само данъци и такси, за които Вие сте данъчно задължено лице. Погасяването на задълженията се извършва по вид на данъчното задължение, в последователност от по-стари към по-нови задължения, в съответствие с действащите нормативни разпоредби в страната. Например, ако дължите данък върху недвижимите имоти в няколко района на Столична община, то при определяне последователността на погасяване за този данък се вземат предвид дължимите вноски за всички ваши имоти в Столична община, независимо от района, в който се намират. Не можете да платите данък по един имот в Столична община, ако имате неплатена по-стара вноска по друг имот в същата община. Повече информация можете да намерите в Указанията за услугата, в меню „Плащане на данъци и такси“. Продължава работата по обновяване на услугата и в платежния портал UPay.

Екипът на ОББ