Тук можете да проверите и платите сметката си към Електрохолд Продажби, като въведете 12-цифрения клиентски номер от фактурата на компанията. Плащане, извършено до 19 ч. се отразява в рамките на същия ден.

   
  1. Потвърди