Кредитни задължения

Тук можете да платите кредитните си задължения към ОББ, като изберете кредитния продукт и въведете Вашето ЕГН или клиентски номер. Плащанията, извършени до 16:30ч, се отразяват в рамките на текущия работен ден. Плащанията след този час, както и в почивните дни, се погасяват на следващия работен ден.
Моля имайте предвид, че погасяването на кредитни задължения е възможно само с дебитни карти, издадени от ОББ или други български банки.
Забележка: Транзакцията не е възможна с дебитна карта, издадена към сметката, обслужваща кредита, който желаете да погасите.