Българската Коледа

Благотворителна инициатива „Българската Коледа“ 2016-2017

Обединена българска банка Ви приканва да подкрепите благотворителната инициатива „Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на президента на Р България.
Новото издание на благотворителната инициатива, кампания 2016/2017 г., е с водеща тема „Да помогнем на децата с тежки хронични заболявания“, като „Българската Коледа“ си поставя за цел да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции, ясна стратегия за подобряване диагностиката и лечението на тези заболявания и функционират като референтни центрове.

Подкрепете каузата, за да дадем заедно шанс на децата с тежки хронични заболявания, като дарите средства чрез платежния портал UPAY.

Още за кампанията