Тук можете да проверите и платите данъчните си задължения, като изберете район и въведете ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и номер на партида или регистрационен номер на автомобил. Номерът на партида можете да намерите на квитанцията за платени задължения от предходна година. Можете да платите дължимите данъци и такси само в последователност от по-стари към по-нови задължения, като плащането се отразява веднага в общината.


  1. Рег. номер на автомобил: