Тук можете да проверите и платите сметката си към Теленор, като въведете 9-цифрения абонатен номер от фактурата на компанията. Плащането се отразява веднага в компанията.

   
  1. Потвърди