ВиК Сливен

Всички битови и стопански абонати на дружеството в Сливен, Нова Загора, Твърдица, Котел и околните населени места могат да платят сметките си чрез UPay. Физическите лица въвеждат в UPay абонатен номер, изписан във фактурата от ВиК Сливен. Фирмените абонати въвеждат 6-цифрен абонатен номер в UPay, като към съществуващите абонатни номера се добави 500000. Например: Ако номерът е във вида: 12, въвеждате 500012, 123, въвеждате 500123, 1234, въвеждате 501234, 12345, въвеждате 512345. Срок за плащане – до издължаване на абоната.

   
  1. Потвърди