ВиК Монтана

Чрез UPay могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари сметки на частни (битови) абонати на ВиК Монтана. Заплаща се обща сума по всички дължими фактури. Изисквана информация в UPay е 7-цифрен абонатен номер, като нулите в началото на номера също се въвеждат. Пример, абонатен номер - 0001234. Срокът за плащане чрез UPay е без прекъсване до погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е 30 дни след датата на създаване на фактурата.

   
  1. Потвърди