ВиК Бебреш

Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени сметки. Изисквана информация в UPay е абонатен номер, който се съдържа във фактурата. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата.

   
  1. Потвърди