ВиК Добрич

Регистрацията към ВиК Добрич става чрез 10 цифрен код за достъп, който може да бъде намерен в последната платена фактура. Към дружеството се заплащат сметки до пълно издължаване на абоната. Дружеството подава задължение за всички населени места от област Добрич.

   
  1. Потвърди