ТВ НЕТ

За плащане на месечните сметки към ТВ НЕТ е необходимо да въведете в UPay "Номер за електронно разплащане". Този номер е отбелязан в квитанцията от последното касово плащане на сметката, може да го получите също и в касите на оператора.

   
  1. Потвърди