Плащанията се извършват чрез въвеждане на номер на смарт карта. Могат да се заплащат всички видове пакети, без икономичен. Заплатеното задължение се отразява в системата на търговеца на следващия работен ден.

   
  1. Потвърди