КЕМ

Клиентите на КЕМ могат да заплащат текущи и просрочени задължения към дружеството чрез UPay. В системата се въвежда абонатен номер, който е отбелязан във фактурата от КЕМ. Заплаща се обща сума на задълженията по всички фактури.

   
  1. Потвърди