Ситигаз България

Всички частни (битови) клиенти на Ситигаз България в общините: Белово, Септември, Пловдив, Марица, Куклен, Стамболийски, Раковски, Раднево, Димитровград, Казанлък, Чирпан, Съединение, Кричим могат да плащат сметките си чрез UPay. В системата се въвежда абонатен номер, отбелязан във фактурата от Ситигаз България или в разписката за платена на каса сметка. Чрез UPay се заплаща обща сума на всички задължения към дружеството.

   
  1. Потвърди