Пауърнет

Въведете вашия Пауърнет КИН (Клиентски Идентификационен Номер). Може да научите КИН номера си от телефоните за връзка, посочени в сайта на компанията: http://www.powernet.bg, в офис на Пауърнет или от разписката за извършено касово плащане. Плащането чрез UPay се отразява в реално време в системата на Пауърнет.