Кулбокс

Всички клиенти на CooolBox могат да погасяват задълженията си през UPay. Необходимо е въвеждането на клиентски номер, който е първата група цифри от номера на договора.

   
  1. Потвърди