Тракия кабел

Всички клиенти на Тракия кабел могат да платят задълженията си чрез UPay. Необходимо е да въведете абонатен номер, отбелязан на касовата бележка от предишно плащане. Повече информация може да получите на адрес http://www.trakiacable.net.

   
  1. Потвърди