Едом БГ

Професионален домоуправител "Едом БГ" ООД управлява етажни собствености на територията на София в пълно съответствие със Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС), с модерни системи и изключително внимание към минимизирането на разходите чрез коректно и професионално административно и техническо управление. "Едом БГ" използва доказани техники на повече от 50 години, взаимствани от други европейски държави, при най-внимателно спазване на българското законодателство. Поверете ни вашите етажни собствености, за да направите една разумна инвестиция в бъдещето. Едом БГ - твоят професионален домоуправител!

   
  1. Потвърди