ТИМ

За плащане на месечни задължения за охранителни услуги към ТИМ ЕАД е необходимо да въведете в UPay Вашия абонатен номер. Той е отбелязан в разписката за последното плащане в каса на дружеството.

   
  1. Потвърди