Боду СОД - Велико Търново

За плащане на месечните задължения за охранителни услуги към БОДУ СОД е необходимо да въведете в UPay вашето ЕГН/ЕИК или Номер на обекта. Для оплаты ежемесечных платежей за охранительные услуги БОДУ СОДа необходимо ввести в UPay Ваше ЕГН/ЕИК или Номер объекта.

   
  1. Потвърди