Топлофикация Сливен

Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени задължения на частни и фирмени абонати в област Сливен. В UPay се въвежда абонатен номер, който се съдържа във фактурата от Топлофикация Сливен. Срок за плащане чрез UPay - до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата на дружеството за съответното задължение.

   
  1. Потвърди