Всички клиенти, които искат да заплащат задължения към СОТ 161 през системата на UPay, моля да обърнат внимание, че абонатния номер, който ползват до момента вече не актуален. Информация за новия номер може да се получи от офисите на компанията на тел.02/91 983, 02/81 702 или на 02/ 91 161 - Националния оперативен дежурен център на СОТ 161. От съображение за сигурност и достоверност на идентификация на лицето, което желае информация за новия абонатен номер, моля да съобщи на операторите стария такъв.

   
  1. Потвърди