Всички клиенти на Макс Телеком могат да платят задълженията си чрез UPay. Необходимо е да въведете клиентския си номер от фактурата, издадена от Макс Телеком.

   
  1. Потвърди