Топлофикация Варна

Информацията за дължимите сметки се подготвя и актуализира от Топлофикация Варна само веднъж месечно. Чрез UPay може да платите до края на текущия месец. През системата не могат да се плащат просрочени сметки. Абонатните номера към Топлофикация Варна (Далкия-Варна ЕАД) се въвеждат в UPay като 5 цифрени числа. В случаите, в които номерът е по-къс от 5 цифри, се допълва с 0-ли отпред до необходимата дължина. Например: 12345 -> 12345 1234 -> 01234 123 -> 00123 12 -> 00012

   
  1. Потвърди