Топлофикация Велико Търново

Чрез UPay могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) абонати, без просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана информация в UPay - абонатен номер (до 6 цифри), отбелязан в последната платена сметка. Срок за плащане чрез UPay - от 10-то число до предпоследния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди