Българо-Американска Кредитна Банка /e-banking/

Може да заплащате задълженията си само по Стокови и БАКБ Експрес кредити, като не се поддържа частично плащане. За абонатен номер (идентификатор на задължението) използвайте само последните 6 цифри от номера на договора. Пример: Договор за Стоков кредит N ISC1-998877, въвеждате само 998877 Договор за БАКБ Експрес кредит N IBEC-887766, въвеждате само 887766

   
  1. Потвърди