Топлофикация Перник

Чрез UPay могат да се плащат всички сметки към дружеството (просрочени и текущи) на битови абонати. В UPay се въвежда абонатен номер, който е записан в последната бележка от плащането или последното съобщение. Срок за плащане - до погасяване на задължението. Допълнителна информация за Вашите сметки може да получите на адрес: www.toplo-pernik.com.

   
  1. Потвърди