ВиК Хасково

Чрез UPay частните (битови) клиенти на ВиК Хасково могат да плащат всички свои задължения, включително и просрочени сметки. Изисквана информация в UPay - абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане в каса на дружеството.

   
  1. Потвърди