ВиК Димитровград

Чрез UPay могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) абонати, без просрочени сметки. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана информация в UPay - 6-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане - от 5-то число на месеца до края на текущия месец.

   
  1. Потвърди