ВиК Исперих

Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени сметки на частни (битови) абонати в общините Исперих, Завет и Самуил. В UPay се въвежда 7-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане - до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е посочен във фактурите на ВиК Исперих.

   
  1. Потвърди