ВиК Троян

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Троян могат да платят сметките си чрез UPay. В системата се въвежда абонатен номер, който е номера на стационарен телефон с код на град, номера на GSM или партиден номер. Можете да го намерите в последната платена на каса сметка или като се обадите на телефона на дружеството 0670/67949. Чрез UPay се заплаща общата сума на всички задължения на клиента към ВиК дружеството.

   
  1. Потвърди