ВиК Кърджали

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Кърджали в градовете: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел, Черноочене могат да заплащат сметките си чрез UPay. В системата се въвежда абонатен номер, отбелязан в последната платена от вас сметка. Подадената в UPay сметка включва всички задължения на абоната към ВиК Кърджали до момента.

   
  1. Потвърди