Тук можете да проверите и платите сметката си към БОБ, като въведете 10-цифрен номер на телефон с водеща 0, както и 4-цифрения БОБ персонален код от фактурата на компанията. Плащането се отразява веднага в компанията.

   
  1. Потвърди