Тук можете да проверите и платите сметката си към Софийска вода, като въведете 10-цифрен номер на договорна сметка от фактурата на компанията. Плащането се отразява на следващ работен ден.

   
  1. Потвърди