Тук можете да проверите и платите сметката си към Софийска вода, като въведете 10-цифрен номер на договорна сметка от фактурата на компанията. Плащането се отразява в рамките на деня, в който е извършено, с изключение на почивните дни, когато се отразяват в първия работен ден след това.

   
  1. Потвърди