Тук можете да проверите и платите сметката си към А1, като въведете 10-цифрен номер на телефон с водеща 0 или 12-цифрен номер на услуга (при НЕмобилни и пакетни услуги на А1), както и 4-цифрения А1 персонален код от фактурата на компанията. Плащането се отразява веднага в компанията.

   
  1. Потвърди