ВиК Дупница

Чрез UPay могат да се плащат текущи и стари задължения за град Дупница и околните населени места. Плащането става с въвеждане на абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка. Срок за плащане - от 1-во число на месеца до предпоследния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди