ВиК Търговище

За разплащане на клиентите (физически лица) през UPay се изисква въвеждане на абонатен номер. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта: Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 123005. Ако е 123/56, въвеждате 123056. Ако е 123/567, въвеждате 123567, (т.е. първата и втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули).

   
  1. Потвърди