ВиК Силистра

Клиентите регистрират 10 (десет) цифрен абонатен номер (за граждани), който може да се види в последната платена на каса фактура. Ако абонатният номер е с по-малко цифри, при въвеждане се допълва отпред с 0-ли до достигане на точно 10 цифри. Пример: абонатен номер 1234567 се въвежда като 0001234567. ВиК Силистра подава информация за текущи и просрочени задължения, до пълно издължаване на дължимите от потребителите суми. Дружеството обслужва 7 общини: Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и Кайнарджа.

   
  1. Потвърди