Кюстендилска вода

Всеки клиент на Кюстендилска вода може да погаси своите задължения към дружеството като въведе своя 7 (седем) цифрен абонатен номер от последната платена фактура. През UPay могат да се заплащат само задължения на битови абонати.

   
  1. Потвърди