ВиК Свищов

Чрез UPay могат да се плащат текущи и просрочени сметки на физически лица. Изисквана информация в UPay - 7-цифрен абонатен номер, който се съдържа във фактурата. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата.

   
  1. Потвърди