ВиК Севлиево

Всички частни абонати могат да заплащат своите сметки за следните населени места: гр.Севлиево, с.Сениик, с.Хирево, с.Дамяново, с.Душево, с.Градница, с.Бериево, с.Стоките, с.Батошево, с.Кръвеник, с.Градище, с.Малък Вършец, с.Агатово, с.Крамолин, с.Крушево, с.Младен, с.Добромирка, с.Ловнидол, с.Богатово, с.Идилево, с.Търхово, с.Столът, с.Млечево, с.Шумата, с.Ряховците, с.Кормянско, с.Петко Славейково, с.Горна Росица. Изискваната информация е абонатен номер.

   
  1. Потвърди