ВиК Брацигово

Чрез UPay могат да се плащат текущи и стари задължения на битови клиенти и фирми за: гр.Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Жребичко, с.Розово и с.Равногор,. Плащането става с абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка. Срок за плащане - от 1-во число на месеца до предпоследния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди