ВиК Кнежа

През системата могат да се погасяват всички задължения на физическите лица, клиенти на Аспархов Вал ЕООД. На фактурите издавани от дружеството има запис 52/5, който има смисъла на карнета/страница. Абонатният номер е от 7 цифри - първите четири са номер на карнета, допълнен отпред с нули, а останалите три - номер на страница, също допълнен отпред с нули. Пример: 52/7 става аб. номер 0052007

   
  1. Потвърди