Планет Фон

Клиентите на PlanetPhone могат да заплащат чрез UPay всички свои задължения за телефонни услуги, предоставяни от оператора. Изисквана информация - телефонен номер от PlanetPhone. Краен срок за плащане -до погасяване на задължението.

   
  1. Потвърди