ПРАВЕЦГАЗ 1

Сметките към дружеството могат да се заплащат до 5-то число на следващия месец. Търговецът подава само текущи задължения. Изисква се регистрация на абонатен номер. Задължения се подават за абонатите са от Правец и селата в региона.

   
  1. Потвърди