ДЗИ – Животозастраховане

Може да плащате задълженията си за: застраховки живот, женитбени, детски, пенсионни и здравни застраховки. Необходимо е да регистрирате номер на полица. В случай, че тя започва с букви трябва да замените: IF с 99, EDW с 88, CH с 77, TX с 66, RL с 22, BD с 33, DZ с 98, ZD с 44, I с 55 и да допълните с останалите цифри от номера на полицата си.

   
  1. Потвърди