Боду СОД - Балчик

За плащане на месечните задължения за охранителни услуги към БОДУ СОД е необходимо да въведете в Upay вашето ЕГН/ЕИК или Номер на обекта.

   
  1. Потвърди