Чрез UPay могат да се плащат сметките за последния отчетен период на битови абонати. Просрочените задължения се погасяват на каса на дружеството. Не могат да се заплащат сметките на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез директен дебит (разплащателен влог). Изисквана информация в UPay - 7-цифрен ИТН номер, който е отбелязан във фактурата за плащане, може да получите ИТН номера и на телефон 070010207. Срок за плащане чрез UPay - срокът, посочен във фактурата. Сроковете за плащане могат да се проверят във фактурата ви, при проверка на сметка в страницата на ЕВН България www.evn.bg, при проверка на сметка на телефона за информация на ЕВН България 0700 1 7777.

   
  1. Потвърди