А1 България

Тук можете да проверите и платите сметката си към А1, като въведете 10-цифрен номер на телефон с водеща 0 или 12-цифрен номер на услуга (при НЕмобилни и пакетни услуги на А1), заедно с 4-цифрен А1 персонален код (слято без интервал) от фактурата на компанията.

   
  1. Потвърди