Чрез UPay могат да се плащат сметките за последния отчетен период на битови абонати. Просрочените задължения се погасяват на каса на дружеството. Не могат да се заплащат сметките на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез директен дебит (разплащателен влог). В UPay въведете 7-цифрен ИТН номер, отбелязан във фактурата за плащане. Може да получите ИТН номера и на телефон 0700 1 7777. Срок за плащане чрез UPay: от 1-во до 15-то число на месеца за абонати с падеж 15-то число и от 11-то до 25-то число на месеца за абонати с падеж 25-то число. Сроковете за плащане могат да се проверят - във фактурата ви, при проверка на сметка на страницата на ЕВН България www.evn.bg или на денонощния телефон за информация на ЕВН България 0700 1 7777.

   
  1. Потвърди